Εσωτερική Αστρολογία & 7 ακτίνες Το αποτύπωμα του γενέθλιου χάρτη μας στον ουρανό είναι το σχέδιο της ψυχής μας στη συγκεκριμένη ενσάρκωση. Όλα βρίσκονται εκεί αποτυπωμένα: τα χαρίσματα,